۷ شهریور ۱۳۹۵
|
شهر خوش‌رودپی و روستای کمال‌وند به برندگان هفتۀ بیست و یکم پیوستند
شهر خوش‌رودپی و روستای کمال‌وند به برندگان هفتۀ بیست و یکم پیوستند
برندۀ هفتۀ بیست‌ویکم مسابقه: «[رؤیای نیمه شب] کتابی است که همه به هم معرفی می‌کنند و تو هم وقتی می‌خوانی دوست داری به دیگران معرفی‌اش کنی.»
به گزارش دبیرخانۀ مسابقۀ بزرگ «کتاب و زندگی»، هم‌چنان که در هفته‌های گذشتۀ «کتاب و زندگی» شاهد این بودیم که خانم‌ها و دختران فعال‌ترین بخش مخاطبان مسابقه را تشکیل می‌دهند، در این هفته نیز همۀ جوایز مسابقۀ «رؤیای نیمه شب»، به خانم‌ها تعلق گرفت. در میان شرکت‌کنندگان این هفته، شهر «خوش‌رودپی» از توابع بابل در استان مازندران و «روستای کمال‌وند» از توابع خرم‌آباد در استان لرستان برای اولین بار در فهرست برندگان هفته جای گرفتند. برندۀ کارت هدیۀ صدهزار تومانی از روستای «کمال‌وند» در مورد تجربۀ شرکت در مسابقۀ کتاب‌خوانی می‌گوید: «بعد از این‌که کتاب را خریدم و تا صفحه‌ای خواندم، متوجه مسابقه شدم. هر چند که تبلیغش را در تلویزیون دیده بودم، ولی حضور ذهن نداشتم که این کتاب، همان کتاب مسابقه است. به هر حال کتاب را خواندم و خیلی از آن خوشم آمد. چیزی که در مورد کتاب بیشتر از همه برایم جالب بود، این بود که مطالب تاریخی و دینی را در قالب داستانی عاشقانه جا انداخته بود.» برندۀ شهر «خوش‌رودپی» نیز در مصاحبه با سایت «کتاب و زندگی» می‌گوید: «تا به حال در مورد مسائل شیعه و سنی کتابی به این شکل نخوانده بودم. این کتابی است که تقریباً همه در خانوادۀ ما خوانده‌اند. می‌شود گفت کتابی است که همه به هم معرفی می‌کنند و تو هم وقتی می‌خوانی دوست داری به دیگران معرفی‌اش کنی.» اسامی برندگان هفتۀ بیست‌ویکم دور چهارم مسابقه به شرح زیر است: ۱. زینب اسدی برندۀ ربع سکۀ بهار آزادی، از کرمان ۲. نجمه کارگر برندۀ کارت هدیۀ صدهزار تومانی، از یزد ۳. زهرا مالکی برندۀ کارت هدیۀ صدهزار تومانی، از مشهد ۴. ساره ولی‌خانی برندۀ کارت هدیۀ صدهزار تومانی، از شهر خوش‌رودپی ۵. کلثوم یاری برندۀ کارت هدیۀ صدهزار تومانی، از روستای کمال‌وند ۶. نگین صالحی برندۀ کارت هدیۀ صدهزار تومانی، از تهران ۷. برندۀ کارت هدیۀ صدهزار تومانی، از آذربایجان دور چهارم مسابقۀ «کتاب و زندگی» با محوریت رمان عاشقانۀ «رؤیای نیمه شب»، از پانزدهم فروردین‌ماه امسال آغاز شده است و تا پایان شهریورماه ادامه دارد.