۱۹ آبان ۱۳۹۵
|
فهرست برندگان قر‌عه‌کشی نهایی دور چهارم مسابقه اعلام شد
فهرست برندگان قر‌عه‌کشی نهایی دور چهارم مسابقه اعلام شد
قرعه‌کشی نهایی دور چهارم مسابقه، در آبان‌ماه سال جاری برگزار شد. پنج سکۀ تمام بهار آزادی، پنج نیم‌سکه و چهارده ربع سکه، جوایزی بودند که به بیست‌وچهار برندۀ این دور تعلق گرفت.
به گزارش سایت دبیرخانۀ مسابقۀ بزرگ «کتاب و زندگی»، قرعه‌کشی نهایی دور چهارم مسابقه برگزار شد. در این قرعه‌کشی پنج سکۀ تمام بهار آزادی، پنج نیم‌سکه و ۱۴ ربع‌سکه به برندگان تعلق گرفت. در طی هفته‌های گذشتۀ مسابقۀ کتاب‌خوانی «رؤیای نیمه شب»، که از فروردین‌ماه امسال آغاز شده و تا پایان شهریورماه ادامه داشت، بیش از دوازده هزار نفر در مسابقه شرکت کردند، که ۲۷ نفر از آنان برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، و ۱۶۳ نفر برندۀ کارت هدیه صدهزار تومانی شدند. فهرست برندگان قرعه‌کشی نهایی دور چهارم مسابقه به این شرح است: ۱. فاطمه نگهداری، برندۀ سکه تمام بهار آزادی، از شیراز ۲. زهرا خلیلیان‌عادل، برندۀ سکه تمام بهار آزادی، از مشهد ۳. حسین کریم‌زاده، برندۀ سکه تمام بهار آزادی، از میبد ۴. زهرا نافعی، برندۀ سکه تمام بهار آزادی، از تهران ۵. حسن سرحدی، برندۀ سکه تمام بهار آزادی، از فسا ۶. رضا ورمزیار، برندۀ نیم‌سکه بهار آزادی، از اراک ۷. زهرا ناظریه، برندۀ نیم‌سکه بهار آزادی، از تهران ۸. سیما صالحی، برندۀ نیم‌سکه بهار آزادی، از تهران ۹. زهرا ملک‌کندی، برندۀ نیم‌سکه بهار آزادی، از بسطام ۱۰. مائده فتحی، برندۀ نیم‌سکه بهار آزادی، از تهران ۱۱. مهشید داراب‌زاده، برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، از قم ۱۲. سعیده خیابانی، برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، از تهران ۱۳. فاطمه طاهری، برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، از تهران ۱۴. هادی غلامی، برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، از مشهد ۱۵. ریحانه ولی‌خوانی، برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، از مشهد ۱۶. فاطمه بهرامی، برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، از قزوین ۱۷. مرضیه حسین‌پور، برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، از مشهد ۱۸. فاطمه رسولی، برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، از تهران ۱۹. مجتبی رمضانی‌مقدم، برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، از مشهد ۲۰. سیده زهرا آدابی‌نیا، برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، از شیراز ۲۱. ناهید الهی‌دوست، برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، از تهران ۲۲. محمدسعید قاضی‌عسگر، برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، از اصفهان ۲۳. هدایت قومی، برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، از مشهد ۲۴. فاطمه وطن‌دوست، برندۀ ربع‌سکه بهار آزادی، از شیراز دور «پنجم» مسابقۀ بزرگ کتاب‌خوانی «کتاب و زندگی»، به‌زودی آغاز می‌شود که اخبار آن طریق سایت و کانال‌های دبیرخانۀ مسابقه، متعاقباً اعلام خواهد شد.